Ultimate magazine theme for WordPress.

Putine, běž do hajzlu! protestovali aktivisté v Brně

16

V Brně se v den ruských prezidentských voleb konala demonstrace proti násilí na anarchistech a anarchistkách v Ruské federaci.

Včera v odpoledních hodinách se před brněnským ruským generálním konzulátem sešla skupina asi třiceti protestujících, kteří jsou dlouhodobě znepokojeni jednáním ruského státu a jeho policejních složek vůči ruským anarchistům a antifašistům. Svolavatelem akce byla volná koalice Prázdných trůnů, feministického uskupení Sdruženy a jednotlivých angažovaných skautů.

V budově ruského konzulátu právě probíhaly prezidentské volby. Občané Ruské federace žijící v Brně se tak mohli při cestě k volebním urnám seznámit s tím, co se ruským anarchistům děje. Někteří pod dojmem výčtu případů, kde figurovalo i mučení elektrickým proudem s vynuceným doznáním, podepsali otevřené dopisy, které byly adresovány politickým a úředním činitelům v Česku i v Ruské federaci. Na dotaz, zda se volby falšují, odpověděl jeden kolemjdoucí se smíchem: ?Samozřejmě, ale ne tady.?

První projev pronesl člen kolektivu Prázdné trůny. Zdůraznil nutnou práci ?na vizi světa bez vládců a legálního násilí? v protikladu k touze liberálů, kteří často jen volají po humanističtějším ruském vůdci. ?Vítáme politicky aktivizované společenství jako příslib tvůrčího přístupu ke společnosti, ale zároveň nechceme zůstat u etického kýče antikomunismu a étosu Občanského fóra.?

Po něm vystoupil vedoucí skautského oddílu v Židenicích. Přihlásil se skautským a anarchistickým ideálům a vyjádřil podporu vězněným anarchistům: ?Důvodem, proč tu dnes stojím, je životní filosofie skautingu, jejíž základy mají skauti s anarchisty společné. Svoboda, rovnost a solidarita ? to jsou hodnoty, kvůli kterým jsou anarchisté neustále pronásledováni, a donedávna kvůli nim byli pronásledováni, mučeni a vražděni i skauti. Říkám proto ostré NE státnímu útlaku, jehož se Rusko dopouští na anarchistech.? Velmi trefně uvedl do souvislosti aktuální tureckou a ruskou agresi. Celý projev zakončil citátem Petra Kropotkina ? ?Jeden odvážný čin vykoná víc práce než tisíce brožurek? ? a vyzval k větší organizaci.

Po projevech se rozdával skořicový chléb. Byl podáván na ubruse, na kterém byla vyšita šifra klíčová pro celou akci: ptn pnch, což znamená ????? ????? ?? ???, tedy: Putine, běž do hajzlu. Záměrem bylo ukázat nesouhlas se současnou politikou Ruska, s násilím páchaným státem na anarchistech a zejména vyjádřit solidaritu s mučenými bratry a soudruhy ve vězení.

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply