Ultimate magazine theme for WordPress.

Majitelé sídliště Písnice žalují vzpurné nájemníky

198

Obvodní soud v Praze projednává žalobu CIB RENT PÍSNICE a CIB GROUP na dva členy iniciativy Moje Písnice, kteří prý poškodili jejich pověst.

Ve středu začalo u Městského soudu v Praze první jednání ve věci žaloby o ochraně pověsti právnických osob CIB RENT PÍSNICE, s.r.o., a CIB GROUP. Žalobci se domáhají na dvou žalovaných Ondřeji Václavíkovi a Magdaleně Vlkové omluvy za poškození pověsti a zaplacení čtyř set tisíc korun. Podle žaloby ohrozili jejich pověst tím, že o nich zveřejnili nepravdivá a zkreslující tvrzení.

Na stránkách iniciativy Moje Písnice byla loni v létě zveřejněna tisková zpráva, ve které je firma CIB RENT PÍSNICE označena jako ?společnost se skrytou vlastnickou strukturou?.

Ondřej Václavík a Magdalena Vlková se prostřednictvím iniciativy Moje Písnice spolu s dalšími písnickými nájemníky snaží upozorňovat na problémy spojené s prodejem jejich sídliště. To bylo postaveno v osmdesátých letech minulého století jako společná výstavba několika státních podniků pro jejich zaměstnance a během velké privatizace v roce 1992 přešlo do vlastnictví ČEZ, který v roce 2003 nájemníkům přislíbil, že si byty budou moci koupit, a poslal jim závaznou nabídku. Podmínkou bylo založení družstev. Nájemníci družstva založili, ale z prodeje nakonec sešlo a ČEZ po vleklých sporech prodal v červnu 2017 sídliště společnosti CIB RENT PÍSNICE.

Na stránkách iniciativy Moje Písnice byla loni v létě zveřejněna tisková zpráva, ve které je firma CIB RENT PÍSNICE označena jako ?společnost se skrytou vlastnickou strukturou?. Ve zprávě se také psalo, že ?jediným akcionářem CIB je poradenská společnost, která kryje skutečné majitele a profesionálně se zaobírá zakládáním neprůhledných offshore struktur s cílem minimálního odvodu daní?. Dále zpráva uváděla, že skupina CIB GROUP nevýhodně pronajímá státu budovu na pražském Kačerově, že figuruje v několika ?kauzách souvisejících s případy poškozených H-Systému? nebo že ?u dříve zakoupených nemovitostí jsou známy případy až 80% skokového zvýšení nájemného a následného vyhrožování ze strany CIB soudem?. Tato tvrzení obsažená v tiskové zprávě označili společnosti CIB RENT PÍSNICE a CIB GROUP za nepravdivá nebo zkreslující a požadovaly, aby je iniciativa Moje Písnice ze svých stránek odstranila. Předmětná zpráva byla z webu stažena poslední den lhůty. Společnosti přesto podaly žalobu a dožadují se omluvy a finanční satisfakce ve výši čtyř set tisíc korun.

To, že právě Ondřej Václavík a Magdalena Vlková jsou autory zprávy a administrátory webu, žalobci dovozují ze skutečnosti, že se jedná o viditelné tváře iniciativy Moje Písnice. Magdalena Vlková se měla k autorství zprávy dokonce přihlásit veřejně pronesenou větou: ?Dostali jsme výhružné dopisy, že o nich (žalobcích) šíříme informace, které nejsou pravdivé, přitom ty informace jsme čerpali z médií, anebo jsme je dohledávali v obchodních rejstřících.? Ondřeje Václavíka, kterému mezitím CIB RENT PÍSNICE neprodloužila nájemní smlouvu, takže už na sídlišti nebydlí, označuje žalující strana za mluvčího iniciativy. Kromě zmíněné tiskové zprávy vyčítají žalobci oběma žalovaným také tiskovou konferenci Lubomíra Zaorálka, ke které měl podle nich podklady právě od iniciativy Moje Písnice a Vlková na ní hovořila. Skutečnost, že podklady pro Zaorálka pocházejí od iniciativy, žalobci dokládají vlastním prohlášením a svým dopisem adresovaným Lubomíru Zaorálkovi. Václavík se podle advokáta Ondřeje Páleníka, který před soudem zastupoval žalobce, měl provinit tím, že byl na tiskové konferenci přítomný a proti slovům Lubomíra Zaorálka se neohradil. Dalším bodem žaloby pak jsou článek Sídliště Písnice rok poté žalované Vlkové, který vyšel v měsíčníku U nás, a články v médiích, kde jsou žalovaní citováni.

Ondřej Páleník, advokát žalující strany, u soudu také upozornil na doprovodné obrázky u článků na webu Moje Písnice, které žalující společnosti ironizují, a v jednom případě obrázek dokonce naznačuje korupci. Takové neuctivé ilustrace se podle Páleníka objevují u textů, které jsou svým obsahem nezávadné.

Obhájce žalovaných Viktor Rossman před soudem uvedl, že jeho klienti nejsou autory předmětné zprávy a v článku Vlkové není podle něj nic, co by mohlo zasáhnout do práv žalobců, kteří v něm navíc nejsou ani jmenováni.

Soudkyně Michaela Janoušková požádala žalující stranu, za kterou byl u jednání přítomný pouze advokát Páleník, aby doplnila informace o tom, co obsahovaly další články uvedené v žalobě. Žalobci by měli také doložit, jaká jim vznikla újma. Při příštím jednání se bude soud zabývat rovněž tím, jestli lze autorství článku na webu Moje Písnice přisoudit žalovaným. Bez průkazného autorství nemá podle soudkyně smysl se článkem dál zabývat. Další jednání proběhne 11. června 2018 u Městského soudu v Praze ve Slezské ulici .

 

Leave A Reply